Kwaliteitsnormen zijn bewust ontwikkeld om bedrijfsprocessen kwalitatief in goede banen te leiden. Wanneer een bedrijf gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen van de betreffende norm voldaan is. Dit geeft waarborgen voor de klant.


ONZE CERTIFICATEN

VCA en VCU

VCA certificering

het VCA certificaat (VGM Checklist Aannemers) is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Dit kunnen werkzaamheden zijn op bijvoorbeeld bouwterreinen, fabrieken, werkplaatsen en bij installaties. Het VCA certificaat is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheersysteem. De VGM Checklist geeft de eisen weer om gestructureerd vorm te geven aan ons beleid op het gebied van veiligheid. Hierdoor zijn wij beter in staat om relevante processen in de organisatie te beheersen en continu te optimaliseren.

Met ons VCA certificaat laten wij zien dat wij serieus bezig zijn met veiligheid, gezondheid en milieu. Het VCA certificaat is een bevestiging dat de medewerkers die wij detacheren, veilig kunnen en zullen uitvoeren. Zeker als je als werkgever zelf ook in bezit bent van dit certificaat, is het essentieel werknemers in te huren van een bureau die hier ook over beschikt.

VCU certificering

het VCU certificaat is feitelijk het VCA certificaat voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. Met ons VCU-certificaat laat onze uitzendpartner zien dat zij veilig en gezond werken enorm belangrijk vindt en een deskundige en betrouwbare partner is. Dit is goed voor de mensen die wij detacheren maar ook voor het verminderen van de risico’s voor onze klanten die onze mensen inlenen. Het gaat veelal om inleners in branches (petro)chemie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, (steiger)bouw, civiele techniek, metaal, procesindustrie, isolatie, transport, industriële reiniging, onderhoud

 

NEN 4400-2

De NEN 4400-2 is een onafhankelijke en objectieve norm en beperkt risico’s in het kader van wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid en illegale tewerkstelling voor opdrachtgevers en geldt voor in het buitenland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen of werk uitbesteden (aanneming van werk). Als NEN 4400-2 geïnspecteerde onderneming onderscheiden wij ons door periodiek inspecties te laten uitvoeren op de naleving van een groot aantal wetten en richtlijnen. Het gaat hierbij vooral om wetten die betrekking hebben op afdrachten en invorderingen in relatie tot o.a Europese verdragen A1, Sociale verzekeringspremies, loon- en omzetbelastingen, identiteitsvaststelling en arbeidsgerechtigdheid (Wet op de identificatieplicht en Wet arbeid vreemdelingen), Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (Wml), Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De NEN 4400-2 stelt eisen aan:

  • de (algemene) administratie
  • de loonadministratie
  • de financiële administratie
  • in- en doorleensituaties en uitbesteding van werk
  • de buitenlandse onderneming
  • de personele administratie

A1-Holland zorgt dat al deze zorgen op orde zijn. Wij nemen de hele backoffice rondom het inlenen uit handen. Inlenen zonder zorgen, dat garanderen wij.